Uchwała Rady Gminy
    w sprawie nadania imienia

 
 
Uroczystość nadania imienia  
-Msza z okazji poświęcenia sztandaru  
-Przemarsz pocztów sztandarowych  
-Pośw.  tablicy i przekazanie sztandaru  
-Goście i akademia

 
   Sukcesy uczniów   
        Podręczniki  
  Projekty    
     
     
     
     
     
     
     
     

                                        

           

 

W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie wchodzi: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 i 4 lata. Został on utworzony w ramach projektu "Gmina Kraśniczyn przyjazna dzieciom". Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie
     ul. Szkolna 1
     22-310 Kraśniczyn 
       
kontakt: tel. 82 5775518
                szkola.krasniczyn@onet.eu
Aktualności

        
  9 lipca 2017 -  Pomóż Brajankowi i innym
 23 czerwca 2017 - Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 
 22 czerwca 2017 - Egzamin na Kartę Rowerową 
 21 czerwca 2017 - Wycieczka do Warszawy 
 14 czerwca 2017 - Konkurs "Młody Biochemik" 
 14 czerwca 2017 - Konkurs czytelniczy 
 12 czerwca 2 017 - Prezentacja projektu gimnazjalnego
 12 czerwca 2017 - Wycieczka do Bałtowa 
 9 czerwca 2017 - Magiczne Ogrody 
 8 czerwca 2017 - Konkurs ekologiczny 
 7 czerwca 2017 - Spotkanie filmowe "Kręćmy film" 
 7 czerwca 2017 - Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego w Lublinie
 2 czerwca 2017 - Wycieczka do Kozłówki 
  1 czerwca 2017 - Rajd rowerowy klasy IV
  1 czerwca 2017 - Dzień Rodziny

Organizacje i instytucje, z którymi szkoła współpracuje w celu wspomagania dzieci i młodzieży

   


Projekty 2016

 
Edukacja Ekologiczna

W Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniczynie realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminę Kraśniczyn.