Dokumenty  szkoły
Plan lekcji  
Świetlica  
Biblioteka  
Zajęcia dodatkowe  
Rada Rodziców  
   
 
 

   Uchwała Rady Gminy
    w sprawie nadania imienia

 
 
Uroczystość nadania imienia  
-Msza z okazji poświęcenia sztandaru  
-Przemarsz pocztów sztandarowych  
-Pośw.  tablicy i przekazanie sztandaru  
-Goście i akademia

 
   Sukcesy uczniów   
        Podręczniki  
  Projekty    
     
     
     
     
     
     
     
     

                                        

           

 

W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie wchodzi: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 i 4 lata. Został on utworzony w ramach projektu "Gmina Kraśniczyn przyjazna dzieciom". Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie
     ul. Szkolna 1
     22-310 Kraśniczyn 
       
kontakt: tel. 82 5775518
                szkola.krasniczyn@onet.eu
     
Aktualności         

 

 21 września 2015 - Otrzęsiny klasy I gimnazjum 
 18 września 2015 -  Wycieczka do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego
 14 września 2015 - Sprzątanie Świata - Wyprawa - poprawa 
 14 września 2015 -  Wycieczka naukowa na PWSZ i UMCS
 1 września 2015 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2015-2016
 

Organizacje i instytucje, z którymi szkoła współpracuje w celu wspomagania dzieci i młodzieży

   


Projekty 2015

 
Edukacja Ekologiczna
W Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniczynie realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminę Kraśniczyn.
Główne działania:
- 14 września 2015 - Sprzątanie Świata - Wyprawa - poprawa 
18 września 2015 -  Wycieczka do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego